fbpx

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

FÖR INVESTORER

 • Property market analysis
 • Investment advisory
 • Real estate development
 • Internal and external trade assistance
 • Project consulting and development services to domestic and foreign customers

We are offering you the deals with return in a profitable manner of investment by providing analytical support and feasibility reports.

FOR HOME OWNERS

 • Fastighetsmarknadsanalys
 • Investeringsrådgivning
 • Skräddarsydd konstruktion
 • Intern och extern handelsstöd
 • Projektrådgivning och utvecklingstjänster till inhemska och utländska kunder

  Vi erbjuder dig avtalen med avkastning på ett lönsamt sätt att investera genom att tillhandahålla analytiska support- och genomförbarhetsrapporter.

UTSLÄPPANDE STÖD

 • Hjälp med pappersarbete
 • Livsstilsrådgivning
 • Hjälp med att flytta in
 • Hushållerska

  Vem som helst kan sälja en fastighet, men hos oss är Turkiet ditt land.

Need Help? Chat with us